Y tế Đắk Lắk: Vụ đổi ghế chấn động toàn ngành...

Vụ thay đổi vị trí 2 cán bộ cấp trưởng phòng mới đây tại Sở Y tế Đắk Lắk với cách hành xử khác...