DỰ ÁN BĐS LẬP CÔNG TY CON ĐỨNG PHÁP NHÂN, VÌ SAO?

dự án bds

Dự án BĐS thường được chủ đầu tư lập công ty con để đứng pháp nhân

Dự án BĐS thường thấy các chủ đầu tư lập ra công ty con để đứng pháp nhân dự án.
Có cả ở các dự án lớn tại Đăk Lăk
Hay cả khi chủ đầu tư lớn như các dự án của Vingroup tại Đăk Lăk hay Dự án Eco City Premia
Vì sao vậy?
Mục đích việc lập công ty con để đứng pháp nhân cho dự án là gì?
Hôm nay BMT24H xin chia sẻ cho các bạn cụ thể về điều này.

1. Tách riêng pháp nhân riêng biệt nhằm duy trì chế độ sổ sách và chi phí riêng biệt.

Các Công ty thực hiện dự án BĐS sau khi được thành lập là các pháp nhân độc lập, có cơ cấu tổ chức, có tài sản riêng. Các công ty này tự chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ của mình.
Ngoài ra, các công ty này được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Do đó, các công ty này sẽ được điều chỉnh bởi các quy định của pháp Luật. Cũng như các quy định về thuế và phải tuân thủ các quy định về kế toán, sổ sách,…
Do đó, các công ty lớn thường thành lập các Công ty con để thực hiện dự án. Nhằm tách biệt nguồn vốn, chi phí, tài sản và sổ sách.

2. Tách riêng phạm vi trách nhiệm của từng pháp nhân.

Các công ty con này là các pháp nhân độc lập (công ty TNHHhoặc công ty cổ phần). Công ty mẹ chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp hay cổ phần mà mình sở hữu.
Trong trường hợp các công ty thực hiện dự án bất động sản này phá sản, sẽ tự chịu trách nhiệm với các chủ nợ trong phạm vi tài sản và vốn của mình.
Do đó, trong trường hợp một pháp nhân phá sản, sẽ không ảnh hưởng đến các pháp nhân khác.
Nói cách khác, khi một dự án không thể thực hiện, các dự án khác hay công ty mẹ sẽ không bị ảnh hưởng hay liên đới chịu trách nhiệm với Công ty thực hiện dự án.

3. Chuyển nhượng dự án BĐS cho một bên thứ 3 thuận lợi thủ tục

Nếu thực hiện chuyển nhượng dự án theo hình thức chuyển nhượng vốn của công ty thực hiện dự án (bán công ty con) sẽ có những điểm thuận lợi hơn.
Thứ nhất, về mặt pháp lý, tiết kiệm về mặt thời gian thực hiện chuyển nhượng, hồ sơ thủ tục.
Thứ hai, giảm thiểu rủi ro các tranh chấp về các nghĩa vụ đối với các bên thứ ba (người mua nhà, chủ nợ…).
Thứ ba, chuyển nhượng dự án đầu tư theo hình thức chuyển nhượng vốn cũng sẽ có những thuận lợi về mặt hạch toán, kết toán, thuế của công ty mẹ.

4.Thủ tục thực hiện từng dự án BĐS sẽ không bị ảnh hưởng.

Mỗi công ty thực hiện dự án sẽ là chủ đầu tư thực hiện dự án bất động sản.
Khi muốn chuyển nhượng cho một bên thứ ba, chủ đầu tư sẽ chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần của mình cho nhà đầu tư mới. Việc chuyển nhượng như trên sẽ đơn giản và tránh thay đổi cơ cấu của công ty mẹ.
Việc chuyển nhượng một dự án hay một dự án bị dừng hoạt động cũng sẽ không ảnh hưởng đến các dự án còn lại.

Lời khuyên cho khách hàng đầu tư dự án BĐS từ BMT24H

Khách hàng nên chú ý về các pháp nhân đứng ra kí hợp đồng với mình.
Mục đích các chủ đầu tư thành lập công ty con là miễn trừ trách nhiệm của công ty mẹ. Khi công ty con không thể thực hiện dự án hoặc phá sản, công ty mẹ sẽ không ảnh hưởng.
Khi chủ đầu tư là công ty mẹ trực tiếp đứng ra kí hợp đồng thì quyền lợi và độ an toàn sẽ cao hơn 

Tham khảo thêm các bài viết về bất động sản tại Fanpage Lê Quỳnh Real Estate – “Tại đây”
Hoặc tham khảo thêm các Dự án Kêu Gọi Đầu Tư Đắk Lắk tại BMT24H nhé.